MAVİ PAYLAŞIM 2020
a

Mavi Paylaşım organizasyonu , sualtı ile ilgili konularda yapılan sosyal , bilimsel, sportif çalışmaları , bu konularda çalışan ve emek harcayan insanları bir araya getirmek; sualtını ve sualtı sporlarını üniversite çapında yaymak ve bu sporların tanıtımını yapmak için KOÜSAT tarafından her yıl düzenlenmeye çalışılan bir organizasyondur.

Mavi Paylaşım Bilimsel Danışma Kurulu:

Prof. Dr. Kamil TOKER
Prof. Dr. Şamil AKTAŞ
Yrd. Doç. Dr. Asım DUMLU

Mavi Paylaşım Düzenleme Kurulu:

Kocaeli Üniversitesi Sualtı Topluluğu Yönetim Kurulu

İletişim

meliserdogan@kousat.org
Melis ERDOĞAN


KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Follow Us On Instagram

0538 246 15 73

mavipaylasim2020@gmail.com

Takip Et

Bildiri Yazım Kuralları

MAVİ PAYLAŞIM 2020 18. SUALTI SPORLARI VE BİLİMLERİ TOPLANTISI BİLDİRİ YAZIM KURALLARI

 

Mavi Paylaşım 2020′de yayınlanacak bildiriler 1 Mayıs 2020 tarihine kadar mavipaylasim2020@gmail.com adresine gönderilmelidir.

 

İÇERİK

MAVİ PAYLAŞIM 2020’de yer alacak bildiriler özgün olmalıdır. Bildiriler, Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve Mavi Paylaşım 2020’de yer alıp almamasına karar verilecektir. Bildirilerde özet, giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri olması önerilir.

Bildiriler 10 MB’dan büyük olduğu takdirde CD olarak postayla yollanmalıdır.

 

BİLDİRİ METNİ

Bildiri başlığı; Times New Roman yazı karakterinde, tümü büyük harf, 14 punto ve kalın olarak yazılmalıdır. Yazar(lar)ın adı ve kurum bilgileri; Times New Roman yazı karakterinde, 12 punto ve normal koyulukta tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Yazar(lar)ın adının ve soyadının tamamı büyük harflerle, başlığın altında bir satır boşluk bırakılarak yazılmalı, kurum bilgileri yazar ad(lar)ının altında bir satır boşluk bırakılarak 10 punto ve normal koyulukta tek satır aralığı ile yazılmalıdır. Bildiride, Mavi Paylaşım 2020’de sunum yapacak olan yazarın adı ve soyadı koyu  ve  altı  çizili  olmalıdır.  Bildiriden  birinci derecede sorumlu yazarın iletişim bilgileri (e-mail ve telefon) ilk sayfada dipnot olarak yer almalıdır. Bildiri metni Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 12 punto ve normal koyulukta yazılacaktır. Paragraf başı girintisi kullanılmadan ve tek satır aralığında yazılması gerekmektedir. Paragraflar arasında bir satır boşluk bırakılacaktır. Bildiride yer alan resim ve grafikler siyah-beyaz olmalı, ilk gönderimde metnin içinde yer almalıdır. Resim ve grafikler metne ortalanmış olmalı, açıklamaları altta yer almalıdır. Kabul edilen bildirilerdeki resim ve grafikler, baskı kalitesi açısından yazardan ayrıca (yüksek çözünürlüklü olarak) istenebilir.

 

ŞEKİL VE TABLO AÇIKLAMA METİNLERİ

Şekil ve tablonun altında, normal metinden 2 punto küçük (10 punto) ve tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Kaynaklar, normal metin yazı karakteri ve büyüklükleri ile yazılmalıdır. Kaynaklar, bildirideki sırayla sıralanmalı ve satır aralarında boşluk bırakılmamalıdır.

 

BİLDİRİ KONULARI

Çevre Bilimleri

Dalgıç Eğitimi

Sualtı Arkeolojisi

Sualtı Ekolojisi

Sualtı Görüntüleme Sistemleri

Sualtı Tıbbı

Hiperbarik Sistemler

Sualtı Yaşam Destek Sistemleri

Sualtı Teknolojisi

Sualtı Sporları

Viktor Arvidsson Authentic Jersey